Hạt chống ẩm Hạt chống ẩm ngày nay được ứng dụng rộng khắp trong các lĩnh vực như thiết bị điện tử,nông sản, đóng gói thực phẩm, đồ gỗ, đồ gia dụng, hàng may mặc, giầy dép xuất nhập khẩu…. Khả năng hút cẩm cao của gói hút ẩm đến từ các hạt SilicaGel bên Đọc tiếp